Як написати заяву на відпустку?

Як написати заяву на відпустку?

Заява на відпустку це документ, який містить прохання працівника про надання відпустки. Пишеться заява на відпустку на аркуші паперу формату А4 або набирається на комп’ютері. Даний документ має таку ж форму і структуру, як звичайну заяву:

Шапка документа. Розміщується у верхньому правому куті аркуша. У ній вказується посада, найменування організації, прізвище та ініціали керівника, якому адресовано заяву в давальному відмінку, а також посада та ПІБ укладача в родовому відмінку. Тема документа. Посередині аркуша, під шапкою, пишеться найменування документа Заява.

Текст заяви. Потім слід безпосередньо текст заяви, який складається в довільній формі. Він повинен містити прохання про надання відпустки, період і причину (у разі необхідності). Дата і підпис.

У нижньому лівому куті аркуша ставиться дата складання документа і поруч підпис укладача. Містить прохання співробітника про надання щорічної оплачуваної відпустки. Містить прохання співробітника про надання відпустки без збереження заробітної плати.

Містить прохання про надання відпустки по догляду за дитиною. Містить прохання співробітника про надання щорічної чергової оплачуваної відпустки з наміром звільнитися по закінченню відпустки.

Містить прохання про надання відпустки по вагітності та пологах та виплаті допомоги. Містить прохання студента про надання відпустки за сімейними обставинами або за станом здоров’я.

Містить прохання співробітника про надання оплачуваної навчальної відпустки (у разі суміщення роботи з навчанням). Містить прохання співробітника про заміну невикористаної відпустки грошовою компенсацією. Містить прохання співробітника про надання відпустки за свій рахунок. Містить прохання співробітника про перенесення щорічної оплачуваної відпустки або його частини на інші числа.

На підставі написаної заяви на відпустку видається відповідний наказ.

Як написати заяву на відпустку?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты