Як оформити протокол?

Як оформити протокол?

Протокол це документ, що фіксує хід про судження питань і прийняття рішень на зборах, нарадах, засіданнях рад, конференціях. Протокол оформляється на підставі записів, які велися на засіданні секретарем. При складанні протоколу секретар повинен використовувати документи, використані в ході його підготовки і проведення: порядок денний, списки учасників, тексти доповідей або виступів, проекти рішень. На протоколі ставиться дата засідання. Номером протоколу є порядковий номер засідання.

Нумерація протоколу в ведеться в межах календарного року або строків повноважень колегіального органу. Зразок складання протоколу наведений нижче. Конференції (засідання Ради сестер, зборів трудового колективу і т. д.) Голова ініціали, прізвище Секретар ініціали, прізвище

Були присутні: прізвище, ініціали (список додається, якщо 1. Про __ (форма викладу, посада, ініціали, прізвище докла дчіка) 2. Про __

1. СЛУХАЛИ: Прізвище, ініціали текст доповіді додається Прізвище, ініціали короткий запис виступу Прізвище, ініціали короткий запис виступу

1. 1. 1. 2. 2. СЛУХАЛИ.

Як оформити протокол?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты