Як оформити протокол?

Як оформити протокол?

Протокол документ, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, засіданнях, конференціях, різних ділових зустрічах і т. д. підпису. Тема в протоколі представляє собою назву колегіального органу, засідання якого відбулося.

Тема формулюється в родовому відмінку і друкується повністю малими літерами. Текст протоколу складається з двох частин вступної та основної. У вступній частині вказують прізвища голови та секретаря, прізвища учасників засідання та запрошених (у разі, якщо учасників і запрошених більше 15, вказують їх загальну кількість, список докладають до протоколу і роблять відмітку Список учасників додається). Прізвища присутніх повинні бути записані в протокол в алфавітному порядку, із зазначенням місця роботи і посади. У протоколах-засідань ради директорів повинні бути вказані прізвища всіх присутніх, незалежно від загальної їх кількості.

Вступна частина закінчується порядком денним, яка містить виносяться на обговорення питання, розташовані за ступенем складності та важливості. Питання формулюють у називному відмінку, вказують прізвище та посаду основного доповідача з кожного з них. Основна частина містить по кожному питанню порядку денного розділи СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ (ВИРІШИЛИ). У перших двох розділах вказують відповідно прізвища доповідача і виступили з кожного питання і призводять зміст основної доповіді та виступів по ньому (у повній формі протоколу). Рішення з кожного питання порядку денного призводять повністю (його будують за зразком розпорядчої частини наказу).

Складають звіт про голосування, де вказують кількість голосів, поданих за і протівм, число тих, що утрималися, а також призводять список осіб, які брали участі у голосуванні. Про наявність особливої думки роблять запис у протоколі після запису рішення. Протокол засідання підписують голова і секретар.

Протоколи правління акціонерного товариства чи ради директорів повинні бути підписані усіма присутніми на зборах. В особливо важливих випадках виступали повинні візувати протокол (візи проставляються на лівому полі документа). Протокол датують тим числом, коли це діялося.

Якщо воно тривало з перервами протягом декількох днів, то через тире вказують дати його початку і закінчення. До співробітників підприємства прийняті рішення доносять у вигляді копії протоколу або у вигляді виписки, що містить розділ УХВАЛИЛИ (ВИРІШИЛИ). Існує два види протоколів: повні, в яких зміст доповіді та виступів, включаючи питання до доповідача, наводяться повністю (якщо доповідь представлений в письмовому вигляді, то текст доповіді додається); короткі, в яких зміст доповіді формулюється тезисно, а в розділі ВИСТУПИЛИ вказуються тільки прізвища виступили.

Можливий також варіант короткої форми, що включає в себе тільки відомості про голову та секретарі, кількість учасників, перелік розглянутих питань і формулювання прийнятих рішень. Протоколи мають постійний термін зберігання. (((.

Як оформити протокол?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты