Як оформити статтю?

Як оформити статтю?

1. Тематика статей, що подаються учасниками, повинна відповідати загальній темі Педагогічного марафону і ставитися, принаймні, до одного з розділів Марафону (одна стаття може бути віднесена до кількох розділах). Статті повинні носити педагогічний характер і не суперечити етичним нормам і законодавству Російської Федерації. Для кожної статті обов’язково пишеться Анотація короткий опис суті статті, її основної ідеї (не більше 500 символів), яка висилається Організаторам одночасно зі статтею. 2. Авторські права на статті зберігаються за учасниками Педагогічного марафону.

Відповідальність за дотримання прав третіх осіб несуть автори статей. Неприйнятне використання фрагментів матеріалів інших авторів без явних посилань на першоджерела. Крім розгляду цитат інших авторів, учасник повинен представити і свої власні думки, ідеї, педагогічний досвід. 3. У разі, якщо на будь-якому етапі Марафону виявляється невідповідність статті зазначеним пунктам, Організатори залишають за собою право відхилити роботу незалежно від можливості своєчасно проінформувати про це автора.

Суми, сплачені за участь у Марафоні, при цьому не повертаються. 4. Рецензії та рекомендації за представленими на Педагогічний марафон матеріалами виробляються на замовлення учасників.

Детальніше Матеріали на Педагогічний марафон приймаються виключно в електронному вигляді по електронній пошті, надісланими на адресу

Ця електронна адреса e-mail захищена від спам-ботів, Вам необхідно включити Javascript для його перегляду. Тема листа: Педагогічний марафон_Іванов, де Іванов прізвище учасника Заявка учасника документ у форматі *. doc, *. docx, *. rtf з ім’ям заявка_фамілія. doc (наприклад: заявка_Іванова. doc) Стаття учасника документ у форматі *. doc, *. docx, *. rtf до 6 сторінок А4 з ім’ям статья_фамілія. doc (наприклад: статья_Іванова. doc) Анотація до статті документ у форматі *. doc, *. docx, *. rtf з ім’ям аннотація_фамілія. doc (наприклад: аннотація_Іванова. doc) Якщо одну статтю представляють кілька учасників, то все заявки надсилаються в одному листі разом зі статтею і анотацією до неї. Тоді у назві документів зі статтею і анотацією вказуються імена всіх авторів. (Наприклад: статья_Іванова_Петрова. Doc) Крім того, до статті можуть бути надіслані додатки з іменами: Додаток 1_фамілія, Додаток 2_фамілія і т. д. На ці матеріали будуть виставлені посилання зі статті.

Наприклад, це можуть бути презентації, виконані в Power Point для ілюстрації змісту статті. Загальний обсяг надісланих матеріалів не повинен перевищувати 5 Мб. Обсяг статті 3-5 сторінок друкованого тексту. (Статті обсягом понад 5 сторінок до розміщення не приймаються)

Формат сторінки: А4, всі поля не менше 1. 5 см. Шрифт: Times New Roman.

12 кегль. Міжрядковий інтервал одинарний. Вирішуються засоби виділення: напівжирний шрифт і підкреслений шрифт.

У таблицях слід використовувати тільки один стиль кордонів суцільну лінію. Не слід задавати стилі кордонів для окремих осередків.

Якщо в тексті є гіперпосилання, їх необхідно оформити як звичайний текст, виділивши синім кольором. Список літератури (якщо в ньому є необхідність) розміщується наприкінці документа. Пункти списку нумеруються.

У тексті посилання на літературу оформляються в квадратних дужках. Наприклад: 1 Не слід використовувати колонтитули, виноски, впроваджені об’єкти, фрейми, рамки і заливки, об’єкти, намальовані засобами MS Word.

У текстах на іноземних мовах необхідно по можливості використовувати допустимі правилами комбінації літер латинського алфавіту замість національних символів (наприклад, у німецькій мові).

Як оформити статтю?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты