Як побудувати гіперболу?

Як побудувати гіперболу?

Гіпербола і її найпростіші рівняння Цілі Ознайомити з основними характеристиками гіперболи. Розвивати навички дослідницької роботи.

Виховувати працелюбність. Тип уроку: комбінований. Обладнання: плакат, картки з формулами, відеофільм Студент повинен знати визначення гіперболи, рівняння гіперболи, всі поняття і позначення.

Студент повинен вміти за рівнянням гіперболи знаходити осі, координати фокусів і вершин; становити рівняння гіперболи і будувати гіперболу. I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань. Фронтально з групою через проектор:

Перевірка домашнього завдання, 5 чол. — Зошити. У дошки характеристика окружності, характеристика еліпса. Робота з формулами. Яку форму прийме еліпс, якщо його півосі а і в рівні?

Як запишеться рівняння еліпса, якщо його півосі а і в рівні і центр збігається з початком координат? = 0, 8 і е = 0, 3. Який з цих еліпсів витягнуть за формою? = 5, = 9, = 17. Що потрібно знати, щоб побудувати еліпс? Окружність? Група заслуховує відповіді біля дошки.

Кожна відповідь хтось із групи рецензує. Заслуховується 1 повідомлення з Історії кривих 2-го порядку. III.

Мотивація навчальної діяльності: значимість теми Гіпербола, застосування досліджуваної теми в інженерній графіці. IV.

Вивчення нового матеріалу Основні визначення і поняття гіперболи.

Властивості гіперболи. Рішення задач і побудова гіперболи. 1) Переглянути відеофільм Гіпербола, потім за підручником Г. Н. Яковлєв або Н. В. Богомолов скласти:

V. Закріплення вивченого У дошки: завдання з повним розбором. 48, 50, 52.

1 Для I групи додатково 51, 54 1 Які криві другого порядку ви знаєте? Як називаються осі у еліпса, у гіперболи? Як пов’язані між собою а, в, с у гіперболи?

Як по ексцентриситету визначити криву другого порядку? (3 бали), = 1 (4 бали), в) 18х 64У 199 = 0 (5 балів). VI. Домашнє завдання:

1) Скласти кросворд по кривих другого порядку. 2) 56, 57 1стор. 160.

VII. Підсумок уроку: підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.

Тема: Парабола та її рівняння. Цілі: Ознайомити з основними характеристиками параболи. Розвивати обчислювальні навички.

Виховувати свідоме ставлення до навчання. Тип уроку: комбінований. Обладнання: плакат, картки з формулами, відеофільм.

Студент повинен знати: визначення параболи, рівняння всіх видів параболи, всі поняття і позначення. Студент повинен вміти: вирішувати завдання пов’язані з параболою, знаходити параметр параболи, координати фокуса, рівняння директриси параболи. I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (2 задачі). Що називається колом?

Що називається еліпсом? Що називається гіперболою?

Скільки вершин у еліпса, гіперболи? Назвати координати фокусів еліпса, гіперболи? Чим відрізняються ексцентриситети еліпса і гіперболи? Як побудувати еліпс і гіперболу?

Робота з формулами за картками. III. Мотивація навчальної діяльності: тема, мета заняття. IV. Вивчення нового матеріалу.

Перегляд фрагмента відеофільму про параболі. Завдання: зробити позначки в конспекті нові слова, терміни. Що нового дізналися про параболі?

Обмін думками. визначення параболи, визначення параметра, директриси, ескізи параболи (4віда) і відповідні рівняння, властивості параболи. V. Закріплення вивченого Дано рівняння параболи = х. Знайти параметр параболи, її рівняння і рівняння директриси. Дано рівняння директриси параболи х = -3.

Знайти рівняння параболи, параметр і координати фокуса. Через фокус параболи = 2рх перпендикулярно осі параболи. Знайти довжину цієї хорди. Напишіть рівняння параболи, якщо її віссю симетрії служить вісь ординат; вершина збігається з початком координат і точка М (2; -1) належить параболі.

73, 75 1. За картками повторити відповідні рівняння параболи. VI. Домашнє завдання: 76, 78 1.

Додатково: 80. VII.

Підсумок уроку: підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.

Як побудувати гіперболу?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты