Як розрахувати темп зростання?

Як розрахувати темп зростання?

плановому періоді на абсолютний його рівень у базисному періоді (в періоді, з яким порівнюють) (див. також). Розрізняють Темпи зростання базисні, коли всі рівні ряду віднесені до рівня одного періоду, прийнятого за базу, і ланцюгові, коли кожен рівень ряду віднесений до рівня попереднього періоду. Темпи зростання розраховуються у вигляді коефіцієнтів, якщо рівень базисного періоду прийнятий за 1, і у відсотках, якщо він прийнятий за 100. Перші показують, у скільки разів рівень звітного періоду більше базисного; другий — який відсоток рівень звітного періоду становить від рівня базисного.

Твір ланцюгових Темпи зростання одно базисного Темпи зростання На основі Темпи зростання обчислюються темпи приросту, які рівні Темпи зростання, вираженим у відсотках, за вирахуванням 100 (див. табл.). Базисні Темпи зростання відображають інтенсивність росту виробництва електроенергії за весь відрізок часу; ланцюгові Темпи зростання показують інтенсивність його по роках, темпи приросту — збільшення (у відсотках) в порівнянні з базисним і кожним попереднім роком. При цьому важливо визначити ціну одного відсотка річного приросту.

З даних таблиці видно, що ціна відсотка річного приросту вироблення електроенергії збільшується: для 1972 вона дорівнювала 8, 03 млрд. квт ч (57, 0:7, 1), а для 1974 — 9, 14 млрд. квт ч (60, 3: 6, 6). Для характеристики інтенсивності розвитку по роках велике значення мають різниці базисних темпів приросту (або зростання), обчислених до одного первісного рівня, так звані пункти зростання.

Останні склали для 1972 — 7, 7 (15, 7 — 8, 0), для 1973 — 7, 8 (23, 5 — 15, 7) і для 1974 — 8, 2 (31, 7 — 23, 5). У стійких і високих Темпи зростання і темпах приросту найважливіших абсолютних показників розвитку народного господарства СРСР проявляються економічні переваги соціалістичної системи господарства порівняно з капіталістичною.

Узагальнену характеристику інтенсивності економічного розвитку, за кілька років дають середньорічні Темпи зростання (і приросту), які обчислюються як середня геометрична з річних темпів за формулою:, К — річні Темпи зростання, виражені в коефіцієнтах, n — число років. Або за формулою:, де У — абсолютні рівні ряду динаміки, а n — число років (рівнів ряду динаміки) в досліджуваному відрізку часу (без базисного). Середньорічний Темпи зростання = 1, 071 (або 107, 1%), а середньорічний темп приросту дорівнює 7, 1%.

Величина середнього темпу залежить від співвідношення кінцевого і початкового рівнів. У зв’язку з цим необхідно економічно обгрунтовано вибирати періоди, за які виводяться середні темпи. Ці періоди повинні мати, як правило, один напрям розвитку і бути в цьому відношенні якісно однорідними. Літ. : Харламов А. І., Статистичні показники темпів економічного розвитку, М., 1962; Ряузов Н. Н., Загальна теорія статистики, 2 изд. , М., 1971; Теорія статистики, 3 вид. , М., 1975.

Н. Н. Ряузов. Стаття про слово «Темпи зростання.

Як розрахувати темп зростання?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты